ZƏFƏR SUHƏMİD OĞLU RƏŞİDOV

LAYİHƏ RƏHBƏRİ

Təvəllüd - 28 Avqust 1981 il Bakı şəhəri.

2003-ci illdən etibarən montajçı kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2007-ci illdən etibarən müxtəlif lift şirkətlərində iş icraçısı kimi müqavilə əsasında fəaliyyət göstərmişdir.

2016-cı ildən «AZKON Lift Company» şirkətində layihə rəhbəri vəzifəsində çalışır.